H & PC Luhačovice

Revize el. instalací, hromosvodů, spotřebičů, nářadí, pracovních strojů, svářeček a dalšího


Adresa

Jiří Hamrla
ul. Lužné 598
763 26 Luhačovice

Telefon

577 119 559

Mobil

603 435 416

Revize elektrických instalací a hromosvodů

Výchozí a pravidelné revize elektrických instalací a hromosvodů podle ČSN 33 1500 (do 1 000 V, bez nebezpečí výbuchu)Fakturace Fakturace za revize vychází z ceníku revizních úkonů, cenu je také možné dohodnout.
Slevy Při fakturaci podle ceníku je poskytována stálým zákazníkům sleva 10 %.
Cestovné Cestovné je účtováno v sazbě 8 Kč / km.
Přehled revizí Vždy na počátku roku, ve kterém se mají provést další pravidelné revize, bude zaslán na Vaši adresu výpis z databáze revizí, kde budete na tuto skutečnost upozorněni. Výpis obdržíte automaticky a zdarma, takže se nemusíte starat o revizní lhůty.
Archiv revizních zpráv Všechny revizní zprávy jsou archivovány nejméně po dobu jejich platnosti. V případě potřeby lze zaslat jejich kopie.
Elektronická forma Revizní zprávy jsou předávány v klasické tištěné podobě a také elektronicky ve formátu PDF.

Revize elektrických spotřebičů, nářadí a přívodů

Revize elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a pohyblivých přívodů podle ČSN 33 1600 ed. 2Fakturace Fakturace za revize vychází z ceníku revizních úkonů, cenu je také možné dohodnout.
Slevy Při fakturaci podle ceníku je poskytována sleva 10 až 40 % na rozsah zakázky, stálým zákazníkům je poskytována další sleva 10 %.
Cestovné Cestovné je účtováno v sazbě 8 Kč / km.
Přehled revizí Vždy na počátku roku, ve kterém se mají provést další pravidelné revize, bude zaslán na Vaši adresu výpis z databáze revizí, kde budete na tuto skutečnost upozorněni. Výpis obdržíte automaticky a zdarma, takže se nemusíte starat o revizní lhůty.
Archiv revizních zpráv Všechny revizní zprávy jsou archivovány nejméně po dobu jejich platnosti. V případě potřeby lze zaslat jejich kopie.
Elektronická forma Revizní zprávy jsou předávány v klasické tištěné podobě a také elektronicky ve formátu PDF.

Revize pracovních strojů a svářeček

Revize a kontroly pracovních strojů a svářeček podle příslušných ČSN, ČSN EN a NVFakturace Fakturace za revize vychází z ceníku revizních úkonů, cenu je také možné dohodnout.
Slevy Při fakturaci podle ceníku je poskytována stálým zákazníkům sleva 10 %.
Cestovné Cestovné je účtováno v sazbě 8 Kč / km.
Přehled revizí Vždy na počátku roku, ve kterém se mají provést další pravidelné revize, bude zaslán na Vaši adresu výpis z databáze revizí, kde budete na tuto skutečnost upozorněni. Výpis obdržíte automaticky a zdarma, takže se nemusíte starat o revizní lhůty.
Archiv revizních zpráv Všechny revizní zprávy jsou archivovány nejméně po dobu jejich platnosti. V případě potřeby lze zaslat jejich kopie.
Elektronická forma Revizní zprávy jsou předávány v klasické tištěné podobě a také elektronicky ve formátu PDF.